Skapande skola

Seriefrämjandet erbjuder skräddarsydda workshops och föreläsningar av serieproffs till svenska skolor. Det kan handla om praktiskt arbete med teckning och berättande eller inspirerande undervisning från seriernas vida värld. Kontakta oss för att bolla idéer om vad just ni vill ha!

Konstformen tecknade serier har en speciell förmåga att engagera och entusiasmera såväl till läsande som till eget skapande. Serier kan användas i samband med undervisning i så vitt skilda ämnen som språk, historia, matematik eller bild – men kan naturligtvis även vara ett ämne i sig.

Seriefrämjandet kan erbjuda information, stöd och hjälp till skolor som vill använda sig av serier i sin undervisning, förmedla kontakter till erfarna föreläsare och workshopledare, rekommendera studiematerial och erbjuda kompletta paketlösningar. Kontakta gärna oss redan i ansökningsstadiet till Skapande skola, så kan vi bistå med grundläggande uppgifter och ta fram en skräddarsydd lösning tillsammans.